Student Affairs and Alumni Division

Minggu Aluan Pelajar


NOTA
 • PKP: Pusat Khidmat Pelajar
 • UNIK : Unit Kaunseling dan Kebajikan Pelajar
 •  
 • PKU: Pusat Kesihatan UNIMAS
 •  
 • PPK: Pusat Pembangunan Keusahawanan
  • PPP: Pusat Pembangunan Pelajar
 • CALM: Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia
 • CITDS: Pusat Pembangunan dan Khidmat Teknologi Maklumat
 •  
 • FBK: Fakulti Bahasa & Komunikasi
 •  
 • AUKU: Akta Universiti & Kolej Universiti

 • Pemakaian MIP

  Etika Pemakaian Pelajar Perempuan MAP

  Etika Pemakaian Pelajar Lelaki MAP