Student Affairs and Alumni Division

MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR

Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UNIMAS terdiri daripada 16 orang barisan kepimpinan yang merupakan mahasiswa UNIMAS yang telah diberi kepercayaan untuk mewakili mahasiswa bagi program pengajian masing-masing serta membawa nama UNIMAS ke peringkat yang lebih tinggi.

MPP berperanan sebagai medium perantaraan antara mahasiswa dengan pihak pengurusan selain menganjurkan aktiviti yang bermanfaat untuk mahasiswa UNIMAS.

Selain menjadi wakil pelajar, MPP juga bertanggungjawab menjaga kebajikan dan hak para pelajar dalam usaha melahirkan mahasiswa yang unggul dari sudut sahsiah dan akademik bertepatan dengan slogan MPP.