STUDENT AFFAIRS AND ALUMNI DIVISION (BHEP)

PUSAT KHIDMAT PELAJAR

  • Pentadbiran pejabat
  • Pemantauan pelaksanaan proses kualiti PKP
  • Penyeliaan staf
  • Pelaksanaan Pemilihan MPP
  • Perancangan dan pelaksanaan aktiviti HEPA / aktiviti Universiti yang diarahkan
  • Keurusetiaan Mesyuarat PKP
  • Memastikan pelaksanaan AUKU 1971 (Pindaan 2012)
  • Menguruskan prosiding Tatatertib bagi kes salah laku pelajar (Bukan Akademik )
  • Penguatkuasaan peraturan tatatertib di kalangan pelajar